Välkommen till Kärnhus


Kärnhus är ett gammalt svenskt varumärke.
Tillverkning av prefabricerade hus startade redan 1956 

Företaget har som affärsidé att anpassa husen efter kundens önskemål med arkitektonisk bearbetning och anpassning till tomt och omgivande bebyggelse.
Flexibilitet och anpassning till varje kunds speciella förutsättningar och önskemål ger optimal ekonomi.

- Ni kan själva välja vad som ska ingå i vår leverans.

- Ni kan själva färdigställa huset efter vårt stommontage.

V
id kontakt med oss träffar ni vår representant, som gärna besöker er tomt för att tillsammans med er göra skisser.

Kärnhus AB

Rundelgatan 2,
Box 65 

573 35 Tranås
karnhus@telia.com
0140-53562

Följ oss på Instagram